Oferta

Oferujemy usługi w zakresie:

Geodezyjna obsługa budowy obiektów inżynierskich oraz przemysłowych

Geodezyjna obsługa inwestycji drogowych, mostowych

Badanie pionowości kominów, masztów

Mapy do celów projektowych

Tyczenie i inwentaryzacja powykonawcza budynków, budowli i urządzeń podziemnych

Podziały i rozgraniczenia nieruchomości